Tilgjengelig i følgende land:
 • Belgia
 • Danmark
 • Tyskland
 • Finland
 • Frankrike
 • Storbritannia
 • Italia
 • Luxembourg
 • Nederland
 • Norge
 • Østerrike
 • Sverige
 • Sveits
 • Spania
I følgende apparater får du:
 • NAVIGON 70 Premium Live
 • NAVIGON 40 Premium Live
 • NAVIGON 8450 Live
 • NAVIGON 6350 Live
 
Tilgjengelig i følgende land:
 • Andorra
 • Belgia
 • Danmark
 • Tyskland
 • Finland
 • Frankrike
 • Storbritannia
 • Irland
 • Italia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Østerrike
 • Romania
 • Sverige
 • Sveits
 • Spania
 • Tsjekkia
 • Ungarn
I følgende apparater får du:
 • NAVIGON 70 Premium Live
 • NAVIGON 40 Premium Live
 • NAVIGON 8450 Live
 • NAVIGON 6350 Live
 
Tilgjengelig i følgende land:
 • Tyskland
 • Luxembourg
 • Østerrike
 • Sveits
I følgende apparater får du:
 • NAVIGON 70 Premium Live
 • NAVIGON 40 Premium Live
 • NAVIGON 8450 Live
 • NAVIGON 6350 Live
 
Tilgjengelig i følgende land:
 • Andorra
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Danmark
 • Tyskland
 • Finland
 • Frankrike
 • Gibraltar
 • Storbritannia
 • Irland
 • Italia
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Monaco
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Østerrike
 • Romania
 • San Marino
 • Sverige
 • Sveits
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spania
 • Tsjekkia
 • Ungarn
 • Vatikanet
I følgende apparater får du:
 • NAVIGON 70 Premium Live
 • NAVIGON 40 Premium Live
 • NAVIGON 8450 Live
 • NAVIGON 6350 Live
 
Tilgjengelig i følgende land:
 • Belgia
 • Danmark
 • Tyskland
 • Finland
 • Frankrike
 • Storbritannia
 • Irland
 • Italia
 • Latvia
 • Luxembourg
 • Monaco
 • Nederland
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Østerrike
 • Sverige
 • Sveits
 • Spania
 • Tsjekkia
 • Ungarn
 • Vatikanet
I følgende apparater får du:
 • NAVIGON 70 Premium Live