Oversikt

  1. Oversikt
  2. Funksjoner
  3. Kart
  4. Tekniske data

Funksjonene til NAVIGON for Android

De mange intelligente funksjonene til NAVIGON hjelper deg i å komme trygt, raskt og komfortabelt fram til målet. Opplev hvor avslappende en biltur kan være!

Opp

Ned

Urban Guidance
Finn den raskeste veien til målet med kollektivtrafikk

Med Urban Guidance kan du beregne den beste ruten også med kollektivtrafikk. Du får riktig reiseinformasjon, enten det finnes en direktelinje eller du må bytte. Systemet tar naturligvis også hensyn til gangavstander. Med alternative ruteforslag får du dessuten mer fleksibilitet. I mange byer brukes reelle ruteopplysninger til å beregne reiserutene dine. I enkelte byer baserer ruteforslagene seg også på anslåtte reisetider.

*Merknad: Illustrasjonen av produktet kan avvike

QR-Code: Google Play

  • Reality View® Pro
  • Kjørefeltassistent Pro
  • Text-to-Speech

Social bookmarks:

Share/Bookmark