Oversikt

  1. Oversikt
  2. Funksjoner
  3. Kart
  4. Tekniske data

Opp

Ned

Reality View® Pro
Behold oversikten

Det er lett å kjøre riktig: Med NAVIGON® Reality View® Pro vet du i tide når du må skifte kjørefelt før kryss eller andre avkjøringer. Takket være fotorealistisk gjengivelse av avkjøringer samt riktige veinumre kan du lett følge skiltene. Dermed har du alltid oversikt.

*Merknad: Illustrasjonen av produktet kan avvike

  • Den profesjonelle navigasjonsløsningen for iPhone.
  • Mest oppdaterte kart inkl. 2 mill. POI
  • Text-to-Speech

Social bookmarks:

Share/Bookmark