Oversikt

  1. Oversikt
  2. Funksjoner
  3. Kart
  4. Tekniske data

Opp

Ned

In-App-kjøp – tilleggsinnhold
Ulike In-Apps for iPhone

Ulike In-Apps for iPhone

 

Følgende funksjoner fås som In-App-kjøp:

  • FreshMaps XL – får du regelmessig de siste oppdateringene av kart, utført av eksperter
  • Mobile Warner Live – varsler deg i sanntid om farer, f.eks. mobile fotobokser
  • Traffic Live – trafikkinformasjon i sanntid

*Merknad: Illustrasjonen av produktet kan avvike

  • Den profesjonelle navigasjonsløsningen for iPhone.
  • Mest oppdaterte kart inkl. 2 mill. POI
  • Text-to-Speech

Social bookmarks:

Share/Bookmark