Oversikt

  1. Oversikt
  2. Funksjoner
  3. Utmerkelser
  4. Kart
  5. Tekniske data

Traffic Live
Trafikkmeldinger i sanntid.

Gir deg ikke bare regelmessig oppdatert trafikkinformasjon i sanntid, men registrerer også hvor andre NAVIGON Live-brukere har fri ferdsel for øyeblikket. Slik anbefaler NAVIGON til enhver tid den beste kjøreruten - gitt den aktuelle trafikksituasjonen..

 

 

*Merknad: Illustrasjonen av produktet kan avvike

Download NAVIGON app in Windows Store

  • Reality Scanner
  • NAVIGON MyRoutes
  • Text-to-Speech
  • Traffic Live

Social bookmarks:

Share/Bookmark